Saturday, November 22, 2014

Lirik lagu Ai Mata Lelengau - Florence Lo

Seruran labuh lela ai mata aku sulu
Lelenggau ke nuan mamau seilu-ilu
Sigi enda betah amai aku tu ambai
Makai tinduk semampai enggai

Ohoo ohoo sulu [2x]

Kemaya nuan pulai, kemaya nuan datai
Chukup keran keran begulai enggau nuan sulu
Ditu di tanjung batu tua suba nanggam pengerindu
Chukup rindu rindu ngingat maya nya sulu
More On: http://liriklaguibane.blogspot.com

Lirik lagu Lelengau - Wesley Belaja

[2]
Oh...lelngau aku ambai
Aku bemimpi nuan bisi datai
Tumu pagi...aku pansut ke ruai
Mina tepeda gari kain nuan di lempai

Oh...tusah meh aku dara
Baka tunggok nyabak ke bulan purnama
Enti maya ari beguntor lemai
Enda berasai ai mata labuh kaberai
More On: http://liriklaguibane.blogspot.com

Lirik lagu Salam Lelenggau - Rickie Andrewson

Salam manis salam rindu ambai
Aku sayau ke nuan
Salam manis ngagai nuan sulu
Aku lelenggau

Oh...oh...nuan..., nuan ku sayau
Salam manis ari aku dara
aku rindu ke nuan
More On: http://liriklaguibane.blogspot.com

Friday, November 21, 2014

Lirik lagu Anang Irau Ke Aku - Rickie Andrewson

Puas ku ninga jako nuan sulu
Tiap ku bejalai mua masam selalu
Uji nuan dulu bepikil panjai
Sebedau nyangka ku makai belalai

Chrs:

Suba aku sigi dah madah
Aku enggai diau di rumah
Nuan nemu aku tu penyanyi
Bejalai merindang diri
More On: http://liriklaguibane.blogspot.com

Lirik lagu Nganti Penatai Nuan - Jayvester John

[1]
Aku duduk di tebing tasik
Di puput ke ribut lemai
Ngemata ke ombak
Ngalun ke tebing pantai

[2]
Merindang ke ati
Aku ti bangat sunyi
Ngenang ke nuan sulu
Ti jauh ngejang pegi
More On: http://liriklaguibane.blogspot.com

Lirik lagu Manah Tua Beserara - Adie Asan

Manah tua beserara
Ngambi seduai meruan jadi
Taja iya agi biak
Kasih ke iya dah mutus ati

Aku urang merinsa
Ngiga belanja kerja bekuli
Pemandai enggi aku nadai
Kerja perintah ti makai gaji
More On: http://liriklaguibane.blogspot.com

Thursday, November 20, 2014

Lirik lagu Minta Anang Ngasoh Beserara - Achan & Zuli

A:
Semina nuan siko sulu ti aku sayau
Nuan pengubat rindu pengubat ati merampau

Z:
Aku pen bakanya sulu, enggai jauh pangan
Sari tua enda betemu nyau asai sebulan

Chrs:

A:
Nyema enti nuan sulu diambi urang bukai
Biar nama utai nyadi nuan ku ambi pulai
More On: http://liriklaguibane.blogspot.com

Lirik lagu Enda Nyangka Beserara - Swaylin

Betaun-taun tua dah bepangan
Asai ke udah jadi melaki bini
Nuan enggau aku sama bela keran
Sama enggai jauh ari pangan diri

Nadai nyangka tua tau beserara
Meda suba pengerindu sebaka
Tang diatu semua udah nyadi ampa
Laban nuan ti dulu ngelengka
More On: http://liriklaguibane.blogspot.com

Lirik lagu Kisah Maya Sekula - Gilbert Gaung

Ingat ingat ka nuan dara
Maya tua agi sekula
Mayuh macam cerita

Tua sama nguntik pangan
Beberi beri surat
Ngujung ke pengerindu lekat
More On: http://liriklaguibane.blogspot.com